ממשל לעומת הנהלה
  

ממשל וניהול הם מילים שיש להן משמעות מבחינת ניהול ארגון בצורה חלקה ויעילה. אמנם ישנם גופי שליטה ומנהלים ששניהם משמשים בתוך ארגון, אך ברור שתפקידם ותחומי האחריות שלהם מוגדרים. נראה כי אין הבדל בין שני המושגים כאשר שניהם עוסקים בשליטה בארגון לצורך ניהולו להשגת היעדים שהוצבו. למעשה, ישנם רבים המשתמשים במילים זה בזה. עם זאת, ישנם הבדלים עדינים שיודגשו במאמר זה.

ממשל

אנו חיים בתקופות בהן החלוקה הפשטנית יתר בין ממשל לניהול כביצוע מדיניות וביצוע או יישום של מדיניות זו אינה מחזיקה מים עוד. זה נכון במיוחד כאשר הציפיות הכספיות מארגונים הגדילו את גווניו של רבים, וגופי השלטון בחברה אינם עוד שמות על נייר מכתבים ואחראים באותה מידה לייצור רווחים כמו המנהלים בחברה.

עם זאת, ממשלות נתפסת באופן כללי כמשימה העוסקת בקביעת יעדים לארגון, הכיוון שיש לנקוט להשגת יעדים אלה, ותפקידים ואחריות של בעלי תפקידים בארגון. במבט אובייקטיבי, ממשל הוא מונח העוסק במה בארגון כפי שהמילה באה מהממשלה, וכולנו יודעים מה ממשלה עושה. מה שארגון צריך לעשות ומה עליו להיות בעתיד הוא בעיקר הדאגה לממשל. ממשל מבטיח עמידה בחוקים והתקנות וביצוע שינויים נדרשים במדיניות כדי למנוע סכסוכים בתוך הארגון.

ניהול

ניהול הוא מונח שכיח יותר בשימוש בארגונים בימינו. זה נתפס כמשימה שמגבירה את עצמה עם הקצאת משאבים ודאגה לפעילות הארגון על בסיס יומיומי. נראה שתפקיד ההנהלה הוא לדאוג לניהול חלק של הארגון בכיוון שנבחר על ידי הגוף השולט שבמקרה הוא הדירקטוריון ברוב המקרים בימינו. ההנהלה עובדת ברמות שונות במקביל ומייצגת את פני החברה לא רק לציבור אלא גם לבעלי העניין. שכירה ופיטורי עובדים, הנהלת חשבונות, בדיקת כתיבה, אבטחת הזמנות, סידור חומר גלם ודאגה לייצור - כל אלה הם המשרות המרכיבות את הניהול.

מה ההבדל בין ממשל לניהול?

• ממשל הוא מונח המשויך יותר לדירקטוריון ואילו ההנהלה היא מונח המשויך יותר לעובדים ברמה המנהלית והניהולית בארגון.

• ממשל הוא משימה העוסקת בקביעת היעדים והכיוון שיש לנקוט כדי להשיג יעדים אלה ואילו ההנהלה דואגת יותר לדאוג לפעילות יום יומית לניהול הארגון בצורה חלקה.

• ממשל עונה על מה בארגון (מה הוא עושה ומה עליו להיות בעוד כמה שנים) ואילו ההנהלה עונה כיצד בארגון (כיצד להשיג את יעדי הארגון).