ההבדל העיקרי בין כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים הוא שכרומוזומים הומולוגיים הם כרומוזומים בעלי אב קדמון משותף ואילו כרומוזומים הומולוגיים הם כרומוזומים בעלי אופי דו משמעי והם הומולוגיים בחלקם.

כרומוזומים הם המרכיבים המבניים הנושאים מידע גנטי על אורגניזם. החומר הגרעיני באיקריוטים מסודר ליצירת כרומוזומים שהם מבנים קומפקטיים של חומצות גרעין וחלבונים. יתר על כן, ישנם סוגים שונים של כרומוזומים על בסיס האופן בו הם עוברים חלוקת תאים. כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים הם שני סוגים של כרומוזומים הממלאים תפקיד חשוב בתחום הגנטיקה.

תוכן

1. סקירה והבדל מפתח 2. מהם כרומוזומים הומולוגיים 3. מהם כרומוזומים הומולוגיים 4. קווי דמיון בין כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים 5. השוואה זו לצד זו - הומולוגים לעומת כרומוזומים הומולוגיים בצורת טבלה 6. סיכום

מהם כרומוזומים הומולוגיים?

כרומוזומים הומולוגיים הם הכרומוזומים הדומים באורכם, הרכב הגן ומיקומם של הסנטרומרים. עם זאת, האללים בכרומוזומים עשויים להיות שונים, מה שמוביל לשונות בצאצאים של אותם הורים. אצל בני אדם ישנם 23 זוגות כרומוזומים. מבין 23 הזוגות הללו, 22 הם זוגות כרומוזומים הומולוגיים והזוג הנותר הוא זוג כרומוזומי מין. אצל נקבות, זוג כרומוזומי המין הוא הומולוגי ואילו אצל גברים זה לא הומולוגי.

כרומוזומים הומולוגיים ממלאים תפקיד מפתח בשני סוגי חלוקות התא: מיטוזה ומיוזה. במיוזה, כרומוזומים הומולוגיים עוברים מעבר ושילוב מחדש גנטי. התוצאה היא השונות הגנטית של הצאצאים. תהליך המעבר הגנטי של הכרומוזומים ההומולוגיים ממלא תפקיד מרכזי בתהליך האבולוציה. בזמן המיטוזה, כרומוזומים הומולוגיים אינם עוברים מעבר גנטי. התוצאה היא פחות וריאציה; לכן, תאי בת זהים להורה. עם זאת, מוטציות שמתרחשות במהלך חלוקת תאים עלולות להוביל לפנוטיפים משתנים, הנובעים מכרומוזומים הומולוגיים מוטציה.

בנוסף, כרומוזומים הומולוגיים מראים אבות קדומים משותפים ויש להם יכולת לשכפל את עצמם בשלב המשכפל של מחזור התא.

מהם כרומוזומים הומולוגיים?

הכרומוזומים ההומולוגיים אינם הומולוגיים לחלוטין. עם זאת, הם מראים אופי דו משמעי בהתהוותם. הם מתעוררים כתוצאה מתופעת הפוליפלוידיות המתרחשת במהלך מחזור התא. פוליפלואידי הוא המצב בו אורגניזם יכול להכיל יותר מזוג קבוצות כרומוזומים הומולוגיות. לפיכך, כרומוזומים הומולוגיים הם עובדת המפתח בחקר התוצאות הגנטיות הנובעות מפוליפלוידיות.

כרומוזומים הומולוגיים מתעוררים במהלך מיוזה בהם הכרומוזומים מתחלקים באופן לא שווה בגלל מצב פוליפלואידי. לכן כרומוזומים אלה נושאים בעיקר גנים הנובעים מפוליפלוידיות. מלבד מחקרי פוליפלוידיות, כרומוזומים הומולוגיים ממלאים תפקיד מפתח ביישומים גנטיים רבים כמו מחקרי רקומבינציה גנטית, מחקרים ציטוגנטיים, ביולוגיה אבולוציונית וביולוגיה חישובית וכו '.

מה הדמיון בין כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים?

  • שני סוגי הכרומוזומים משתתפים בחלוקת תאים על ידי מיוזה ומיטוזה. הם מעוררים מאפיינים פנוטיפיים. שניהם עשויים להראות דמיון פילוגנטי. מבנה הכרומוזומים ההומולוגיים וההומולוגיים עשוי להיראות דומה.

מה ההבדל בין כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים?

כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים נבדלים זה מזה בעיקר בהומולוגיה שלהם שכן כרומוזומים הומולוגיים עוברים הומולוגיה שלמה ואילו כרומוזומים הומולוגיים עוברים הומולוגיה חלקית. זה בעיקר בגלל התרחשות של פוליפלואידי, התוצאה כרומוזומים הומולוגיים בלבד ולא כרומוזומים הומולוגיים. יש גם הבדל בין כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים בהתבסס על הרכבם הגנטי. האינפוגרפיק שלהלן מסכם את ההבדל בין כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים.

ההבדל בין כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים - צורה טבלאית

סיכום - כרומוזומים הומולוגיים לעומת הומולוגיים

כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים הם שני סוגים של כרומוזומים המבוססים על ההומולוגיה. כרומוזומים הומולוגיים מראים הומולוגיה שלמה בין כרומוזומים ואילו כרומוזומים הומולוגיים מראים הומולוגיה חלקית בין שני כרומוזומים. זה ההבדל העיקרי בין כרומוזומים הומולוגיים והומולוגיים. מקור הכרומוזומים ההומולוגיים כתוצאה מתופעה הנקראת פוליפלואידי, המתרחשת במהלך מחזור התא. עם זאת, כרומוזומים הומולוגיים ממלאים תפקיד חשוב מאוד במחקרי רקומבינציה ובציטוגנטיקה.

התייחסות:

1. סטות'ון, ג'ון. "כרומוזומים הומולוגיים: הגדרה, תפקוד ואתגרים." Science ABC, Science ABC, 21 במאי 2019, ניתן להשיג כאן. 2. גלובר, נטשה מ 'ואח'. "הומאולוגים: מה הם ואיך אנו מסיקים אותם?" מגמות במדע הצמח, Elsevier Science, בע"מ, יולי 2016, ניתן להשיג כאן.

באדיבות תמונה:

1. "HR in meiosis" מאת Emw - עבודה משלו (CC BY-SA 3.0) באמצעות Wikimedia Commons